Τηλεφωνο 2310 500 095 Fax: 2310 537 325
Διευθυνση ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 93Α, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σωματοφυλακη

Η Professional Security είναι σε θέση να αναλάβει τη σωματοφυλακή υψηλά ιστάμενων προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών προς V.I.P.

 

Σωματοφυλακες
Οι σωματοφύλακες, άριστα εκπαιδευμένοι από αναγνωρισμένο κέντρο εκπαίδευσης, είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κατάσταση επείγουσας ανάγκης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη εχεμύθεια που απαιτείται. Οι υπηρεσίες σωματοφυλακής παρέχονται τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, καθώς η Professional Security έχει τη δυνατότητα συνεργασίας με αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τις υψηλές απαιτήσεις των προσωπικοτήτων αυτών.