Τηλεφωνο 2310 500 095 Fax: 2310 537 325
Διευθυνση ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 93Α, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Εταιρια

Η PROFESSIONAL SECURITY ( Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 122603306000) έχει τη δυνατότητα να παρέχει ποικίλες κατηγορίες υπηρεσιών και προϊόντων προσφέροντας άριστη εξυπηρέτηση, διαθέτοντας ειδικευμένο δίκτυο πωλητών, τεχνικών και εξειδικευμένων συμβούλων σε κάθε τμήμα.
Η άρτια εσωτερική της οργάνωση την καθιστά πρωτοπόρα και εξαιρετική στην πρόληψη κακόβουλων ενεργειών, ενώ η ειδίκευσή της σε σύγχρονα και ακριβή συστήματα εξασφαλίζει τόσο την προσωπική σας προστασία όσο και της περιουσίας σας.
Η πρόοδος της εταιρείας είναι ολοένα αυξανόμενη, κάτι που επιβεβαιώνεται αφενός από τον κύκλο εργασιών της, καθώς είναι σε θέση να επιδείξει ένα εκλεκτό και πολυποίκιλο πελατολόγιο το οποίο εμπλουτίζεται σε συνεχή βάση και, αφετέρου από το ανθρώπινο δυναμικό της το οποίο απαρτίζεται από ικανούς υπαλλήλους, άρτια εκπαιδευμένους και πλήρως καταρτισμένους, διαθέτοντας και την απαραίτητη εμπειρία και επαγγελματισμό, με πρωταρχικό τους στόχο να παρέχουν λύσεις από τα απλούστερα έως και τα πιο σύνθετα προβλήματα.

Η Professional Security κατέχει :

•Άδεια Λειτουργίας από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

•Γενική Άδεια Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για τη λειτουργία Ειδικού Ραδιοδικτύου

•Κατοχύρωση ονόματος και σήματος από το Υπουργείο Ανάπτυξης του Τμήματος Καταθέσεων

 

Πιστοποιησεις ISO

Η επιχείρηση μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και ELOT 1801: 2008/ OHSAS 18001 : 2007 – Σύστημα διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Παράλληλα, βελτιστοποιεί διαρκώς το ποιοτικό σύστημα διαχείρισης των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας της εταιρείας, με το πιστοποιητικό I QNET. Έτσι, επεκτείνει την εξειδίκευσή της σε όλα τα μέσα εξυπηρέτησης φρουράς, καθώς και στα συστήματα ασφαλείας.
Professional Security_510059_ΟΗ_GR
Professional Security_510059_QM08_
GR
Professional Security ISO